• broken image

   

   

   

   

  Betrouwbaar en deskundig bodemadvies

   

   

  Sinds 1998

   

   

 • Werkgebieden

  Bodemonderzoek - advies - begeleiding bodemsanering

  Bodemonderzoek

  Bodemonderzoek

  Conform de geldende NEN-normen

  Bouwactiviteiten, eigendomsoverdracht, revitalisering bedrijfslocaties, milieuvergunning, vernieuwing (ondergrondse) infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen, vormen vaak de aanleiding voor het uitvoeren van bodemonderzoek.

  Asbestonderzoek

  Asbestonderzoek

  Bij asbestverdachte bodem

  Naast verkennend onderzoek volgens de NEN 5740 dient in veel gevallen ook onderzoek naar de aanwezigheid van asbest te worden uitgevoerd. Dit speelt met name een rol als uit het vooronderzoek blijkt dat in het verleden mogelijk asbest of asbestverdacht puin in de bodem terecht is gekomen.

  Partijkeuring

  Partijkeuring

  Hergebruik van grond

  Bij grondverzet kan een deel van de grond veelal niet worden hergebruikt. Toepassing elders kan alleen op basis van een erkende kwaliteitsverklaring.

  Door het uitvoeren van een 'in situ' partijkeuring wordt onnodig grondverzet voorkomen.

  Waterbodemonderzoek

  Waterbodemonderzoek

  Verontreinigd slib

  Waterbodemonderzoek is aan de orde bij baggerwerkzaamheden, maar kan ook relevant zijn bij eigendomsoverdracht of herinrichting.

  Milieukundige begeleiding bodemsanering

  Saneringsbegeleiding

  Als bodemverontreiniging het bodemgebruik in de weg zit

  Milieukundige begeleiding van bodemsanering.

  Onderzoek asfalt en fundatie

  Onderzoek asfalt en fundatie

  Hergebruik van materialen

  Bij reconstructiewerkzaamheden komt veelal ook asfalt en fundatiemateriaal vrij. In combinatie met bodemonderzoek kunnen wij voor u onderzoeken of deze materialen geschikt zijn voor hergebruik als secundaire grondstof.

 • Over ons

  Projectleider = Veldwerker

  Terra bodemonderzoek is opgericht in 1998 en bestaat uit drs. Harm Dost en ing. Hans Peeters. Beiden hebben wij ruim 25 jaar ervaring met het uitvoeren van bodemonderzoek en advisering over bodemverontreiniging. Ons werkterrein ligt voornamelijk in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. Wij kunnen door onze opleiding en ruime werkervaring een hoge kwaliteit aanbieden. Onze onderzoeksrapporten zijn duidelijk leesbaar en voorzien van een praktisch advies.

   

  Voor het plaatsen van boringen en peilbuizen tot circa 10 meter minus maaiveld hebben wij alle benodigde apparatuur in huis. Deze werkzaamheden worden altijd door onszelf verricht. Dit betekent dat tijdens het veldwerk alle kennis en ervaring aanwezig is en er geen informatie hoeft te worden overgedragen. Hierdoor wordt extra kwaliteit geleverd en is er altijd sprake van één aanspreekpunt.

   

  Wij voeren onze werkzaamheden uit voor de overheid (provincies, gemeenten, waterschappen en Rijksoverheid), bedrijven (o.a. aannemers, adviesbureaus, architecten, woningcorporaties en bedrijven uit de industriële sector) en voor particulieren.

 • Terra team

  Twee man sterk!

  Harm Dost

  Dhr. drs. Harm Dost MBA heeft Milieuwetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en een MBA-opleiding tot milieuconsulent gevolgd aan de Universiteit Twente.

  Hans Peeters

  Dhr. ing. Hans Peeters heeft milieutechniek gestudeerd aan het Van Hall Instituut te Groningen aangevuld met een post-HTO opleiding bodemsanering aan de HTS te Amsterdam.

 • Certificering

  Wij zijn gecertificeerd voor alle voorkomende bodemwerkzaamheden.

  Partijkeuring

   

  BRL SIKB 1000 certificaat

  Bodemonderzoek

   

  BRL SIKB 2000 certificaat

  Milieukundige begeleiding bodemsanering

  BRL SIKB 6000 certificaat
 • Contact

  Heeft u een vraag?

  Hoofdweg 107
  9484 TA Oudemolen
  Maandag t/m vrijdag
  8:00 tot 17:00 uur
  0592 - 231 626